Aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen (VLAREL)

VLAREL

VLAREL richt zich tot personen die de individuele handtekenbevoegdheid voor bodemsaneringsdeskundigen Type I willen verkrijgen maar evenzeer tot starters en gevorderden uit de bodemsector die hun kennis willen uitbreiden en/of opfrissen.