Bodemonderzoek
(Gevorderd)
Module 2

Module 2 tracht de deskundige of de saneerder een breder en dieper inzicht te bieden in de complexe wereld van het bodemonderzoek.