Aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen (VLAREL)

VLAREL

VLAREL richt zich tot personen die de individuele handtekenbevoegdheid voor bodemsaneringsdeskundigen Type I willen verkrijgen maar evenzeer tot starters en gevorderden uit de bodemsector die hun kennis willen uitbreiden en/of opfrissen.

Bodemonderzoek
(Gevorderd)
Module 2

Module 2 tracht de deskundige of de saneerder een breder en dieper inzicht te bieden in de complexe wereld van het bodemonderzoek.

Bodemsanering
(Gevorderd)
Module 3

Module 3 biedt de bodemprofessional een degelijke basiskennis rond bodemsanering.