Elke lidmaatschapsaanvraag wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering, deze komt twee maal per jaar samen. Om over een volledige kandidaatsdossier te beschikken, moet u onderstaande documenten bezorgen aan het VEB secretariaat:

  1. Voor akkoord ondertekende deontologische code
  2. Voor akkoord ondertekende statuten
  3. Voor akkoord ondertekende VEB kwaliteitsnorm

Alle leden hebben zich ingeschreven in de VEB kwaliteitsnorm. Binnen de zes maanden na de aanvaarding van uw lidmaatschap wordt een certificeringsaudit doorgaan. Op deze audit zal de conformiteit van uw kwaliteitshandboek met de VEB kwaliteitsnorm geverifieerd worden. Via het VEB lidmaatschap wordt u op de hoogte gehouden van de laatste evoluties via de VEB nieuwsbrief, ongeveer 5 edities per maand. U krijgt een aantal instrumenten aangereikt om het VEB kwaliteitshandboek uit te werken. Via de auditor van VEB auditeren is zeer voordelig wanneer u beschikt over een ISO 9001 handboek. 

Wenst u een lidmaatschapsaanvraag te doen? Neem dan contact op met het VEB-secretariaat: info@vebvzw.be.