Een van de doelstellingen van de VEB (Vereniging Erkend Bodemsaneringsdekundigen vzw) is het continu verbeteren van de kwaliteit in de sector. Voor de activiteiten als bodemdeskundige is een end-of-pipe benadering niet sluitend; desondanks is dit de benadering die vaak door de overheden gevolgd wordt. Volgens de VEB is de essentie van kwaliteit dat het proces zelf op de juiste manier moet verlopen. Daarom heeft de VEB een eigen norm ontwikkeld.

Documenten

Deontologische code

Het is de verantwoordelijkheid van ieder VEB-lid om deze deontologische code na te leven. Bij vermoedelijke schending van de deontologische code, kan elk lid van de VEB of een externe belanghebbende een klacht indienen tegen een lid van de VEB. De klacht wordt behandeld door de arbitragecommissie.

Goedgekeurde certificeringsinstellingen VEB-norm

Volgende certificeringsinstellingen zijn door de VEB gemachtigd om bij de leden de audit van de VEB-norm uit te voeren:

BCCA
AIB Vinçotte
KIWA Belgium
DNV GL